Find din KJV Kontakt eller ring 7011 2244

7011 2244
Forside   /   Om KJV A/S

RoHS bekendtgørelsen

RoHS-bekendtgørelsen sætter grænser for indholdet af skadelige stoffer i elektriske og elektroniske produkter.

Fra 1. juli 2006 må elektrisk og elektronisk udstyr ikke indeholde:

 

 • Bly

 • Kviksølv

 • Cadmium

 • Hexavalent krom

 • Polybromerede biphenyler (PBB)

 • Polybromerede biphenylether (PBDE)

 

Færre skadelige stoffer er godt for vores miljø og sundhed

Reglerne skal beskytte forbrugerne mod farlige stoffer. Bromerede flammehæmmere kan f.eks. skabe misdannede fostre og give kræft. Derudover bliver udstyret mindre farligt for miljøet, når det senere bliver til affald, og det kan være nemmere at genanvende materialerne.

Siden 2006 har reglerne omfattet store og små husholdningsapparater, IT- og teleudstyr, forbrugerudstyr (radio, tv mv.), belysningsudstyr (både el-pærer og lamper), værktøj, legetøj, fritids- og sportsudstyr, samt salgsautomater. I 2014 blev medicinsk udstyr samt måle og reguleringsinstrumenter omfattet.

 

 • Fra d. 22. juli 2017 bliver industrielle måle- og reguleringsinstrumenter omfattet.

 • Fra d. 22. juli 2019 bliver alt andet udstyr omfattet.

Gammelt udstyr er ikke omfattet af reglerne

Udstyr, der er blevet bragt i omsætning på det europæiske marked før reglerne trådte i kraft, skal ikke opfylde kravene og kan frit sælges videre. Hvornår noget er bragt i omsætning, kan man læse mere om i den såkaldte Blue Guide om generelle retningslinjer for EU’s produktlovgivning fra 2016 i afsnit 2.3 og 2.4.

 

KJV’s ansvar i forhold til RoHS

Da det er forbudt at importere og sælge udstyr i EU, der ikke overholder reglerne, arbejder vi i KJV for at sikre sig os, at vores produkter ikke indeholder de forbudte stoffer.

Siden 2013 har producenter af nyt elektrisk og elektronisk udstyr i forhold til RoHS skulle:

 • Gennemføre overensstemmelsesvurderingsprocedure

 • Udarbejde den nødvendige tekniske dokumentation

 • Udarbejde en EU-overensstemmelseserklæring og

 • CE-mærke deres udstyr

Det er KJV’s opgave at sikre, at producenten og dermed ofte vores direkte leverandør, har opfyldt sine forpligtigelser og at produkterne er CE-mærket i overenstemmelse med de til enhver tid gældende regler

 

Mere information
Man kan læse mere om CE-mærkning i Miljøstyrelsens  særlige side om CE-mærkning i forhold til elektrisk og elektronisk udstyr.

Der findes en række regler for elektronik

Vær opmærksom på, at der findes en række regler, som elektronik skal overholde. I forhold til kemiske stoffer skal man være opmærksom på de generelle kemikalieregler (REACH) . Til top

Tilmeld