Find din KJV Kontakt eller ring 7011 2244

7011 2244
Forside   /   Om KJV A/S

Information om REACH

Den europæiske kemikalieforordning REACH

 

REACH er en EU-forordning (EC No 1907/2006), der er vedtaget med henblik på at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod de risici, som kemikalier kan udgøre. Samtidig forbedrer den den europæiske kemikalieindustris konkurrenceevne. Forordningen trådte i kraft 1. juni 2007

 

KJV A/S betragtes i REACH henseende som distributør af produkter/artikler.

 

Dette betyder, at der stilles krav om, at KJV A/S skal videregive producenternes informationer til virksomheder, som anvender kemiske stoffer som led i industrielle eller erhvervsmæssige aktiviteter.  Det drejer sig om kemiske produkter i KJV A/S’ sortiment, herunder produkter som indeholder stoffer, som er opført på Det Europæiske Kemikaliagenturs kandidatliste.

 

Vores produktinformationer, som videregives, er udelukkende baseret på dokumentation modtaget fra leverandører til KJV A/S. Det betyder i praksis, at KJV A/S frasiger sig evt. erstatningsansvar i tilfælde af, at oplysningerne modtaget fra vores leverandører viser sig ikke at være rigtige eller fuldstændige.

 

Produktinformationer, herunder relevante sikkerhedsdatablade, på de enkelte produkter er tilgængelige via KJV A/S’ webshop www.kjv.dk . Ved at søge på produktets navn, varenummer eller stregkode, kan sikkerhedsdatablad i pdf format findes under ”Data” på det enkelte produkt. Datablade fremsendes også ved personlig henvendelse på tlf. 70 11 22 44.

 

Se yderligere information om REACH (Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside) Til top

Tilmeld